Kennisgedreven en innovatie

KENNISGEDREVEN
Compose Advanced Solutions is een kennisgedreven organisatie waar innovatie vooropstaat. Zij is al actief betrokken bij glasvezel sinds de introductie in Nederland en Duitsland. Doordat Compose allerlei glasvezelvraagstukken heeft opgelost, is een grote hoeveelheid kennis op dit gebied verzameld. Deze kennis heeft geleid tot de ontwikkeling van diverse uiterst innovatieve producten.

Daar stopt het verhaal echter niet. De ontwikkelingen blijven doorgaan en volgen elkaar steeds sneller op. Reden waarom Compose nauw samenwerkt met diverse universiteiten, hogescholen en talloze toeleveranciers in dit werkveld. Hierdoor kan Compose haar adviserende en innoverende taak dag in dag uit waarmaken.

INNOVATIEF
‘Innovatief’ is langzamerhand steeds meer een containerbegrip aan het worden. Met andere woorden: een label, dat gebruikt wordt voor alles wat ook maar enigszins afwijkt van wat er al is. Compose bedoelt met innovatief echter dat zij voor het oplossen van bekabelings- / connectiviteitsvraagstukken niet primair denkt vanuit haar productaanbod, maar vanuit de praktijksituatie die zij bij haar klanten aantreft.

Innovatief is dus NIET: met welke producten uit ons aanbod kunnen we dit probleem het beste oplossen?

Maar WEL: wat is hier precies het probleem en hoe moet de oplossing voor de klant er idealiter uitzien? Dit is een grensverleggende aanpak die in de markt alom wordt gewaardeerd en ook daadwerkelijk als vernieuwend wordt ervaren.

Met innovatief bedoelt Compose verder dat zij al langere tijd vanuit de businesscase de klantvraag beantwoordt, terwijl die vraag in deze branche traditioneel vanuit de techniek wordt beantwoord. Op deze manier is Compose veel meer geïnteresseerd in de businessvraag áchter de technische vraag die moet worden opgelost. De ervaring heeft ons geleerd, dat Compose juist op dat niveau een bijdrage kan leveren. In veel gevallen worden de projectkosten van de klant op deze manier substantieel lager.

Innovatief betekent bij Compose vooral ook dat zij regelmatig eigen vernieuwende concepten in de markt zet. Concepten die zijn gebaseerd op generieke (toekomstige) ontwikkelingen en die Compose vervolgens specifiek toespitst op elk van de marktsegmenten die zij bedient. Compose Advanced Solutions, uw kennispartner.